Informatie

AVG privacy wet
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de hele Europese Unie.In het kort verplicht het o.a. verenigingen en ondernemingen duidelijk te maken aan haar leden/ klanten hoe er met hun persoonlijke gegevens wordt omgesprongen. In het hieronder omschreven PRIVACY STATEMENT van Exact Rijopleidingen vind je deze gegevens terug.

PRIVACY STATEMENT

Exact Rijopleidingen verwerkt uiteraard persoonsgegevens van jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Dit geldt ook als je ouder(s) en/ of verzorger(s) je aanmelden bij Exact of wanneer je werkgever dat doet indien je de opleiding via je werkgever krijgt aangeboden.

Het gaat om de volgende primaire gegevens:
– Voor-en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Jouw bezoeken op onze site, met daaraan gekoppeld je IP-adres en browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Exact Rijopleidingen verwerkt GEEN gegevens van personen jonger dan 16jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd. Uiteraard kunnen wij niet controleren of een bezoeker van onze site ouder is dan 16jaar. Wij adviseren dan ook ouder/ voogd betrokken te zijn bij online activiteiten van kinderen onder de 16jaar om te voorkomen dat deze gegevens worden verwerkt. Wanneer een ouder/ voogd constateert dat dit toch is gedaan zonder zijn of haar toestemming dan kan deze contact met ons opnemen via info@rijschoolexact.nl. Wij zullen de informatie dan verwijderen.
Een BSN nummer zal door ons NOOIT gevraagd dan wel verwerkt worden. Wel kan Exact Rijopleidingen jouw BSN nummer aflezen wanneer je ons gemachtigd heb om voor jou examens aan te vragen via het Cbr, waar jij deze gegevens hebt achtergelaten.

WAAROM hebben wij deze gegevens van je nodig:
Exact Rijopleidingen verwerkt deze gegevens primair voor het voeren van les administratie (bijhouden van je lesvorderingen dmv de instructiekaart), je te kunnen bellen of appen voor een nieuwe lesafspraak. Daarnaast ook voor het voeren van een betalingsadministratie, verzenden van nieuws in rijschoolbranche, mailing van een actie van Exact rijopleidingen. Je ook te kunnen informeren over (prijs)wijzigingen van onze diensten. Ook verwerken en bewaren wij uiteraard de gegevens die wij conform de (belasting)wet verplicht zijn. Bv je persoonsgegevens op je instructiekaart.

Delen we jouw gegevens met andere:
Neen niet anders dan strikt noodzakelijk voor uitoefening van de lessen/ opleiding.Jouw gegevens delen wij NIET met derden commerciële bedrijven. E-mail adressen worden dan ook NIET doorverkocht tenzij je daar nadrukkelijk je toestemming voor hebt gegeven.

BEWAARTERMIJN:
Je persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard.

SOCIAL MEDIA:
Afspraken worden vaak op initiatief van leerling via app of mail gemaakt. Wanneer je niet wilt dat deze gegevens op de telefoon van je instructeur staan raden we je aan hem of haar te bellen voor een afspraak. Na het slagen wordt er vaak een foto gemaakt van de leerling die Exact Rijopleidingen vervolgens op haar site/ facebook pagina zet. Dit gebeurt NOOIT zonder mondeling akkoord van de betrokken leerling. Daarnaast zal de leerling ook schriftelijk akkoord moeten hebben gegeven dmv een handtekening of paraaf op bv de instructiekaart. LET OP leerlingen die zich voor 25 mei 2018 hebben aangemeld maar na deze examen doen zal alleen om een mondelinge toestemming zijn gevraagd om de foto te plaatsen omdat de instructie kaarten dan al in gebruik zijn genomen voor 25 mei 2018. Bij de Foto wordt in voorkomende gevallen alleen een voornaam genoemd, GEEN verder gegevens.

JOUW BEZOEK OP ONZE WEBSITE:
Exact Rijopleidingen maakt momenteel GEEN gebruik van cookies. Wanneer we dat in de toekomst wel mochten gaan doen zullen het uitsluitend technische en functionele cookies betreffen. Dergelijke cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen voor dat de website goed werkt en onthouden bv jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

GEGEVENS INZIEN, VERANDEREN OF VERWIJDEREN:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@rijschoolexact.nl. Exact Rijopleidingen zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren, doch uiterlijk binnen 6 weken. Ter indificatie van de verzoeker dient deze een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken, ter bescherming van je privacy.

BEVEILIGING:
Beveiliging van jouw gegevens is een serieuze zaak. Zoals eerder gezegd verkoopt Exact Rijopleidingen NIMMER, zonder jouw nadrukkelijke toestemming, jouw gegevens door aan anderen. Wij doen onze uiterste best om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Zie je desondanks toch iets vreemd waardoor je het idee hebt dat jouw gegevens gevaar lopen neem dan direct contact met ons op via: info@rijschoolexact.nl.
Exact Rijopleidingen heeft als verwerker van jouw gegevens enkele maatregelen getroffen, te weten o.a.: toegang tot gegevensdragers beveiligd met een sterk wachtwoord, Beveiliging van netwerkverbindingen, veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden, geheimhoudingsverklaringen vastgelegd in een veiligheidsprotocol vanaf 25 mei 2018. Dit van al onze medewerkers die toegang hebben tot mail verkeer, zich bezighouden met versturen van facturen, beantwoorden van telefoon gesprekken.

Bovengenoemd Privacy Statement is per 22 mei 2018 aan onze site toegevoegd.

EINDE PRIVACY STATEMENT

LESSEN BIJ EXACT RIJOPLEIDINGEN

Voordat je besluit om bij ons een lespakket te nemen, kun je natuurlijk ook eerst een losse les boeken tegen het uurtarief. Zo kun je een indruk krijgen over de manier waarop wij les geven. Dit verplicht je verder tot niets. Bevalt het je dan kun je verder ook ‘losse’ lessen boeken, echter de meeste leerlingen kiezen dan voor de zeer aantrekkelijke pakket-aanbiedingen.

Na het behalen van je theorie-examen is je theoriecertificaat in de meeste gevallen 1,5 jaar geldig! Wat je moet weten over je praktijkexamen categorie B: Je kunt pas examen doen als je in het bezit bent van je theoriecertificaat. Je kunt je praktijk examen in principe wel al aanvragen terwijl je nog niet in het bezit bent van je theoriecertificaat maar erg verstandig is dit niet. De aanvraag wordt altijd in overleg met jou en je instructeur gedaan. De aanvraag kan enige tijd in beslag nemen!

Wat neem je mee naar je praktijk examen:

– Een geldig identiteitsbewijs
– Eventueel het adviesformulier van je TussenTijdse Toets *
– De oproepkaart

* Een T.T.T. verhoogt je slagingskans met ruim 10% !!! Tevens kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op je praktijkexamen. Voor meer info over de T.T.T. bel ons!
* Tip vraag tijdig je gezondheidsverklaring/ eigenverklaring aan. Dit gaat via het Cbr. Dit moet je zelf doen, hier zijn ook kosten aan verbonden. Voorheen kon dit via de rijschool maar dat is inmiddels (eind 2017) niet meer mogelijk.

Als wij voor jou een EXAMEN AANVRAGEN dan is het volgende nodig:
* Je moet allereerst ons machtigen om voor jou een examen te mogen aanvragen, dit gaat heel eenvoudig via de site van Cbr. Ze vragen dan naar het rijschoolregristratienr en dat is: 0767G8.
* Je gezondheidsverklaring/ eigenverklaring moet zijn ingevuld en akkoord zijn bevonden, dit gaat zoals eerder vermeld via Cbr (je bent het Cbr daar apart kosten voor verschuldigd).Tip doe dit tijdig want als er een medische indicatie is dan kan dit gevolgen hebben voor de wachttijd. Zijn er geen problemen vul dan bij het vakje “opmerkingen” ook niets in!!!! Al vul je daar per ongeluk een punt in, dan is dat voor het Cbr aanleiding tot verder onderzoek!!!
* Voor het praktijk examen of TussenTijdseToets dien je in bezit te zijn van een geldig Theorie certificaat.
* Uiteraard moeten de kosten voor het examen aan ons zijn voldaan, vaak zitten deze in de meeste pakkettten, check dit.
* Heb je dit allemaal gedaan dan moet je nog naar ons een overzicht sturen waaruit duidelijk blijkt wat je aanvraagt (theorie-ttt of examen) en over een periode van 3 maanden wanneer je beslist NIET kan. Houdt er rekening mee dat de tijden altijd conform kantoortijden zijn. Heb je geen beperkingen dan geef je dit in mail naar ons ook aan. Vooraf is over wachttijden weinig te zeggen. Cbr kent het probleem en werkt hard aan de oplossing er van. Momenteel varieert deze tussen de 2 en ongeveer 10 weken, waarbij 2 weken eerder uitzondering is. Wanneer aan alles is voldaan ontvang je doorgaans binnen enkele dagen rechtstreeks bericht van Cbr wanneer je op kunt.

Volg ons nu ook op Facebook en maak kans op een gratis rijles!